डॅलस

मी इथे आल्यापासून पाहतोय – गाड्या चालवणारी लोकं,अर्थात वाहनचालक दिसत कशी नाहीत !? आणि हाच प्रश्न मला आज पुन्हा पडला…